Stjärnhusen Defakon Aktiebolag

Kalmar län

Information

Stjärnhusen Defakon Aktiebolag hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Vimmerby som är den kommunen där Stjärnhusen Defakon Aktiebolag finns. I Vimmerby så finns det många olika Aktiebolag och i Kalmar län så finns det ännu fler Aktiebolag. Stjärnhusen Defakon Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Stjärnhusen Defakon Aktiebolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Stjärnhusen Defakon Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kvarnängsg. 3, 598 39, Vimmerby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0492-31562.

Vimmerby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Stjärnhusen Defakon Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Stjärnhusen Defakon Aktiebolag har idag 556462-0564 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edlund, Anna Sofia -Edlund, Dan Roland Paul är den som för stunden ansvarar för Stjärnhusen Defakon Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta samt köpa och sälja fast egendom samt äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag ävensom att bedriva i samband därmed förenlig verksamhet.

I Stjärnhusen Defakon Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edlund, Dan Roland Paul som är född 1949 och har titeln VD, Edlund, Dan Roland Paul som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Edlund, Anna Sofia som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Anders Göran som är född 1941 och har titeln Suppleant, Bjelkemyr, Lars-Erik Helmer som är född 1950 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.