Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Vimmerby och Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är ett av dem. Kalmar län är ett stort län där det finns många företag där och Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2005-04-19. Det finns flera olika företag i Kalmar län som är ett stort län. Vimmerby där företaget finns i jobbar för att företag som Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening ska trivas.

I Vimmerby så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: - att verka för att skapa mötes- och utvecklingsplatser för utbildning, kultur, hälsa och helhet. Tyngdpunkten ska vila på idéer och tankar om värdet av gemenskap mellan generationer och närheten till naturen. - att utveckla och skapa människovänliga platser för alla åldrar, men framför allt med barn och ungdomars utveckling, hälsa och välmående i fokus. - att skapa ett unikt utbud av upplevelser, äventyr och möjligheter till lärande runt kultur, hälsa och helhet. - att verka för samarbete och utveckling tillsammans med olika aktörer - enskilda, företag och föreningar. - att utveckla och genomföra kurser och utbildningar inom kultur, hälsa och helhet och därtill näraliggande områden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-09-08.

Idag är Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Vimmerby.

Vill man komma i kontakt med Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0492-23000.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kristina Allvin, Margareta Karlsson och Håkan Kjellin, var för sig..

De som är på något sätt har med Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening är Allvin, Kristina Renate som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Margareta Hermine som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellin, Leif Anders Håkan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Lingonliv Utvecklingsforum Ekonomisk förening har 769612-4234 som sitt organisationsnummer.